Thuisbridge wordt mede mogelijk gemaakt door proef.nl. Een thuisproeverij voor de thuisbridger.

DrijverBridge biedt je nu ook de mogelijkheid om thuis de lesstof te oefenen. In het document met de spellen vind je 12 spellen. Iedere speler krijgt een pagina met 12 handen. Na het spelen heeft Tom voor ieder spel een toelichting geschreven zodat je het spel zou kunnen nabespreken.

Veel plezier!

Voor docenten: Mail naar info@drijverbridge.com voor de “lin” / “pbn” files om ze op StepBridge of ander platform te kunnen spelen.

Het volgbod

In deze eerste Thuisbridge van DrijverBridge staat het volgbod centraal. Beide partijen bemoeien zich dus met het biedverloop. Hoe ga je daar mee om? Wanneer bied je verder en wanneer pas je?